Zaloguj się

login hasło zapamiętaj mnie
Zapomniałem hasła

 

Program nauczania (szkoła przysposabiajaca dopracy)- prowadzenie gospodarstwa domowego

 

Zakres treści nauczania i wychowania na zajęciach wynika z poziomu indywidualnego rozwoju i tempa przyswajania wiedzy przez ucznia. Przy realizacji treści nauczania i wychowania wzięto pod uwagę możliwości, jakie stwarza środowisko społeczno-kulturowe ucznia i lokalny rynek pracy oraz baza materialno-dydaktyczna szkoły.

W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego zajęcia odbywać się będą w pracowni gospodarstwa domowego oraz poza szkoła min. w trakcie wyjść do sklepów, na targowisko lub do punktów usługowych.

Zdobyta przez uczniów wiedza, umiejętności i ukształtowane wartości, wzorce osobowe, zachowania i motywacje na zajęciach z gospodarstwa domowego będą im ułatwiać umiejętne pełnienie ról społecznych.


W trakcie zajęć z gospodarstwa domowego realizowane będą następujące zagadnienia:


1. Przygotowanie uczestników do samodzielnego przygotowania potraw:
• nauka wykonania i doskonalenie czynności składowych (np. obieranie, mycie i krojenie warzyw, rozdrabianie jaj, wędlin itd.)
• obróbka składników potraw przy użyciu urządzeń i narzędzi gospodarstwa domowego (np. pieczenie, gotowanie, mielenie, miksowanie, opiekanie itp.),
• ćwiczenie umiejętności przygotowania całego posiłku z półproduktów (np. z mrożonych warzyw, pierogów, pizzy itp.)
• nauka przygotowywania łatwych posiłków, przekąsek (np. kanapka, sałatka, herbata, „gorący kubek”)
• rozwijanie nowych możliwości kulinarnych (np. odpowiedniego przyprawienia posiłków, samodzielne wykonanie deseru)


2.Wdrażanie do czynności towarzyszących pracy w pracowni gospodarstwa domowego:
• organizacja i przygotowanie stanowiska pracy (np. wybór odpowiednich narzędzi, miejsca wykonywania czynności) oraz zachowanie ładu i porządku (bieżące zmywanie i sprzątanie, wycieranie naczyń, mycie podłogi) – BHP pracowni gospodarstwa domowego
• nauka i doskonalenie prania i prasowania fartuchów i ścierek
• zwracanie uwagi na potrzebę wykonywania takich czynności jak: odmrażanie i mycie lodówki
• odkamienianie czajnika, zachowanie porządku i czystości w szafach naczyniowych, mycie okien itp.
• wyjaśnianie zasad przechowywania żywności i roli spiżarni
 otwieranie różnych rodzajów opakowań (karton, butelka z kapslem, puszka słoik).

3. Z zakresu samoobsługi i higieny osobistej oraz przygotowywania potraw:
• dbanie o czystość rąk, włosów, paznokci, fartucha
• dbanie o czystość stołów, naczyń, narzędzi, kuchenek, podłogi
pranie ręczne fartucha i koszulek oraz prasowanie
dbanie o czysty i estetyczny wygląd

4. Z zakresu estetyki i kultury codziennej:
• miła obsługa (z zachowaniem zwrotów grzecznościowych) koleżanek i kolegów degustujących przygotowane posiłki
• nakrywanie stołu odpowiednią zastawą, podawanie do stołu, dekorowanie potraw, sali, stołu
właściwy ubiór w zależności od pory roku i okazji

5. Z zakresu uspołecznienia:
• trening finansowy, powierzanie drobnych zakupów
• trening dobrego zachowania się w miejscach publicznych
• ćwiczenie umiejętności wyboru sklepu ze względu na planowane zakupy
• doskonalenie zaradności finansowej (zakupy w sklepie)
• doskonalenie brania na siebie drobnych obowiązków
• planowanie jadłospisu na dany dzień, dłuższy okres, planowanie posiłków okolicznościowych
• doskonalenie zdolności podejmowania środków zaradczych w sytuacji skaleczenia, oparzenia
• praca w zespole
• czytanie i pisanie prostych tekstów dla celów praktycznych (jadłospis, dyżury, kalendarz)
• ćwiczenia podstawowych zasad mierzenia, warzenia, porcjowania
doskonalenie umiejętności szycia guzików
ćwiczenie umiejętności wyboru punktu usługowego ze względu na zapotrzebowanie

Osiągnięcia
Ze względu na specyficzny charakter edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także indywidualne tempo i zakres nauki każdego ucznia, planując osiągnięcia uczniów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, bierze się pod uwagę w szczególności:
 umiejętność łączenia teorii z praktyką,
 przestrzeganie dyscypliny pracy,
 jakość wykonywanej pracy,
 umiejętność kontrolowania przebiegu pracy oraz jej rezultatów, eliminowania błędów,
 prawidłowość postawy ucznia podczas pracy,
 poszanowanie mienia i dbałość o sprzęt,
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 samodzielność i własną inicjatywę ucznia,
 sposób i czas wykonywania zadania,
 organizację stanowiska pracy,
 dokładność i systematyczność,
 umiejętność współdziałania w zespole i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
 poszanowanie pracy własnej i innych,
 estetyczny wygląd i higienę osobistą.


Nauczyciel prowadzący

Program opracowała: mgr Barbara Sobek