Zaloguj się

login hasło zapamiętaj mnie
Zapomniałem hasła

 

Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Miejsce:
Data:
Czas trwania: 90 min. (pierwsza cześć zajęć)
Nauczyciel: mgr Katarzyna Żydek
Hospitujący zajęcia:
Uczeń:
Ośrodek okresowy: Jesienią w ogrodzie
Ośrodek dzienny: Na straganie z warzywami

Cele operacyjne
uczeń:
 wita się z nauczycielem;
 chętnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach „porannego kręgu”;
 zna treść wierszy pt.: „Na straganie”;
 omawia ilustracje tematyczne;
 nazywa, wskazuje, opisuje i segreguje warzywa (marchew, burak, kapusta, ziemniak, ogórek, cebula, pomidor);
 sprawnie dopasowuje połówki warzyw , przykleja je do zeszytu, koloruje;
 dobiera w pary ilustracje: barwne warzywo – konturowy obrazek będący odpowiednikiem warzywa;
 dopasowuje naturalne okazy warzyw do ich obrazu na ilustracji (tworzy zbiory);
 rozpoznaje dane warzywo po zapachu, smaku, kształcie;
 czyta zdania obrazkowe;
 rozpoznaje przekrojone warzywa i łączy je z całymi okazami;
 starannie zapełnia kontury bezbarwnego rysunku;
 stosuje się do poleceń nauczyciela.

Formy pracy:

 indywidualna.

Metody:
 słowna (pogadanka, opis, objaśnienie, odsłuchanie treści wiersza),
 oglądowa (pokaz, obserwacja swobodna i kierowana),
 czynna (ćwiczenia praktyczne),
 zabawowa.

Środki dydaktyczne i pomoce: przybory potrzebne do przeprowadzenia zajęć „porannego kręgu”: świeca zapachowa, oliwka, teksty wierszy o tematyce jesiennej , opowaiadanie pt. „Przygody Kota Filemona. Rok pełen psot.” S. Grafowskiego i M. Nejmana; kolorowe liście (eksponaty naturalne i sztuczne), kasztany, żołędzie ,dzwoneczki, kolorowa chusta, próbki smakowe- miód, krem orzechowy; )tekst wiersza pt.: „Na straganie, ilustracje tematyczne, karty pracy (w tym układanka), kredki świecowe, naturalne eksponaty warzyw, chusta do zawiązania oczu.

Zasady:
 pomocy, akceptacji, poglądowości, indywidualizacji, systematyczności, stopniowania trudności, łączenia teorii z praktyką.

Specjalne zasady dydaktyczne:

 poznania bezpośredniego,
 poznania całościowego,
 poznania wielozmysłowego,
 poznania aktywnego w procesie działania dziecka.

Przebieg zajęć

Faza wstępna


1. Poszczególne etapy porannego kręgu:
 zapalenie świecy o zapachu lawendy,
 powitanie się piosenkami pt.: „Dzień dobry”, „Witaj...” z jednoczesnym masowaniem dłoni dziecka oliwką zapachową,
 ćwiczenia kalendarzowe (dzień, pora roku, aktualny stan pogody- opowiadanie nauczyciela, głośne czytanie opowiadania pt. „przygody Kota Filemona. Rok pełen psot” oraz wierszy o tematyce jesiennej;
 spotkanie z żywiołem (prezentacja „darów jesieni”- kolorowe liście, żołędzie, kasztany),
 bodźcowanie zmysłu słuchu- dzwoneczki,
 bodźcowanie zmysłu wzroku- zabawa z żółtą i brązową chustą,
 bodźcowanie zmysłu smaku- kosztowanie miodu i kremu orzechowego,
 zgaszenie świecy.

Faza zasadnicza

1. Przypomnienie tematu zajęć (pogadanka na temat wcześniej opracowanego materiału, ilustracja tematyczna, puzzle tematyczne- połówki warzyw, dopasowanie, wklejenie, pokolorowanie),
2. Odsłuchanie treści wierszy czytanego przez nauczyciela pt.: „Na straganie”,
3. Omówienie treści zaprezentowanego wierszy podparte ilustracjami tematycznymi,
4. Pokaz i omówienie (nazywanie, wskazywanie, opisywanie) naturalnych eksponatów warzyw;
5. Ćwiczenia praktyczne:
 dopasowywanie naturalnych okazów do ich obrazu na ilustracji (tworzenie zbiorów),
 dobieranka- barwne ilustracje warzyw do ich odpowiedników konturowych (karta pracy);
 dopasowywanie połówek warzyw w całość (karta pracy)
 zabawa w rozpoznawanie warzyw z zamkniętymi oczami, za pomocą zmysłu dotyku, smaku, węchu (poznanie wielozmysłowe);
6. Czytanie zdań obrazkowych (karta pracy),
7. Rozpoznawanie przekrojonych warzyw i łączenie ich z całymi okazami (karta pracy).

Faza końcowa

1. Ćwiczenia oddechowe wyciszające dziecko,
2. Ocena aktywności i zachowania ucznia,
3. Pożegnanie.

                                                                                                      mgr Katarzyna Żydek